facebook twitter menu close search

Hasiči Protivanov

Zařazení

Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Protivanova JPOII/I  

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce městys Protivanov. Z právního hlediska je jednotka požární ochrany organizační složkou obce. Velitele jednotky jmenuje a odvolává, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje, starostka obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany ( viz. § 75 zákona o požární ochraně ). Velitel jednotky je přímo podřízen starostce městyse a odpovídá za připravenost a činnost jemu svěřené jednotky.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Protivanova je zařazena do kategorie jednotek požární ochranny JPOII/1, patří mezi základní složky IZS. Je zařazená do plošného pokrytí území ČR jednotkami PO, jednotkou s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele. Vzhledem ke své dislokaci zasahuje územní působnost jednotky do Olomouckého i Jihomoravského kraje. Jednotka disponuje hydraulickým vyprošťovacím zařízením a je předurčena i na zásahy u dopravních nehod.  Zajišťuje výjezd minimálně jednoho družstva o změnšením početním stavu (1+3) do 5 minut od vyhlášení poplachu. Členové JSDH Protivanov 

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

 

Další obecné informace naleznete na stránkách wikipedie nebo Hasičského záchranného sboru ČR.

Wikipedia Hasičský záchranný sbor ČR